Danh sách học sinh được khen thưởng khối 1 và 2 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019

Danh sách học sinh được khen thưởng khối 1và 2 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Năm học 2018- 2019

     

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

Ghi chú

1

Nguyễn Hải Anh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

2

Trần Vân Anh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

3

Bùi Tiến Dũng

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

4

Vũ Thị Thùy Dương

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

5

Vương Thu Hương

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

6

Vũ Thị Thùy Linh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

7

Đỗ Đức Long

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

8

Phạm Minh Quang

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

9

Đặng Thị Phương Thảo

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

10

Vũ Thị Thanh Thảo

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

11

Nguyễn Thủy Tiên

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

12

Lê Công Văn

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

13

Vũ Thị Hà Vy

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

14

Trần Thị Tố Uyên

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

15

Bùi Thị Kim Anh

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

16

Lê Trung Hiếu

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

17

Lê Duy Khánh

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

18

Vũ Thanh Khuyên

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

19

Phạm Thành Long

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

20

Lê Minh Nguyệt

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

21

Vũ Nam Phong

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

22

An Minh Phương

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

23

Vũ Thị Phương Thảo

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

24

Nguyễn Anh Thư

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

25

Vũ Ngọc Tiến

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

26

Vũ Nhật Tiến

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

27

Vũ Đặng An Vũ

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

28

Bùi Hải Yến

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

29

Bùi Minh Giang

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

30

Tạ Thị Quỳnh Anh

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

31

Vũ Thanh Bình

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

32

Đỗ Thu Hà

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

33

Nguyễn Thị Ngọc Linh

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

34

Nguyễn Phương Linh

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

35

Phạm Nhật Minh

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

36

Vũ Quang Minh

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

37

Đinh Thị Trà My

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

38

Nguyễn Thị Linh Nhi

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

39

Vũ Nhật Tiến

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

40

Lê Thị  Hà Vy

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

41

Phùng Thị Hà Vy

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

42

Ninh Thảo Vy

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

43

Phạm Hoàng Anh

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

44

Nguyễn Mạnh Chiến

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

45

Phạm Thị Thanh Đào

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

46

Nguyễn Trúc Khanh

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

47

Vũ Diệu Linh

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

48

Đoàn Vũ Phương Linh

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

49

Tạ Đoàn Hà Linh

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

50

Ninh Đức Mạnh

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

51

Ngô Minh Phúc

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

52

Vũ Trường Sinh

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

53

Nguyễn Thị Hà Thanh

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

54

Bùi Phương Thúy

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

55

Đỗ Bảo Trâm

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

56

Vũ Văn Trọng

1D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

     
 

( Danh sách có  56 học sinh)

 

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

Ghi chú

1

Nguyễn Quốc Đạt

1A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

2

Hoàng Nhật Minh

1A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

3

Lê Quốc Việt

1A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

4

Đỗ Xuân Thành

1A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

5

Phạm Văn Duy

1B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

6

Nguyễn Phi Long

1B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

7

Phạm Huy Hùng

1C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

8

Phạm Gia Linh

1C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

9

Trần Thị Thảo Nguyên

1C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

10

Nguyễn Việt Thắng

1C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

11

Vũ Duy Huân

1D

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

12

Nguyễn Thành Đạt

1D

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

13

Lê Thành Long

1D

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

14

Nguyễn Tài Trí Quân

1D

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

15

Phạm Đình Tuệ

1D

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

     
 

( Danh sách có  15 học sinh)

 

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

Ghi chú

1

Đỗ Tiến Phong

1A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

2

Phạm Tuấn Anh

1A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

3

Trần Duy Minh

1A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

4

Bùi Nhật Linh

1B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

5

Nguyễn Hoàng Quân

1B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

6

Vũ Đặng Đăng Tâm

1B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

7

Mai Anh Tuấn

1B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

8

Lê Vũ Hiền Mai

1B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

     
 

( Danh sách có  8 học sinh)

 

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

Ghi chú

1

Hoàng Thị Hồng Hạnh

1A

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

2

Nguyễn Thị Minh Phương

1B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

3

Tạ Quốc Khánh

1C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

4

Nguyễn Minh Quang

1C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

5

Phạm Thị Thanh Tâm

1C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

6

Phạm Quang Thắng

1C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

7

Bùi Quang Huy

1C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

8

Phạm Thị Mỹ Duyên

1D

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

9

Phùng Thị Quỳnh Như

1D

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

     
 

( Danh sách có  9  học sinh)

 
     
     

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

Ghi chú

1

Nguyễn Phương Anh

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

2

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

3

Tạ Thị Thanh Hương

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

4

Đoàn Phan An Khánh

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

5

Bùi Thị Khánh Linh

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

6

Đặng Thị Thúy Nga

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

7

Tạ Thị Khánh Ngọc

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

8

Nguyễn Thị Nhâm

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

9

Lê Phương Thảo

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

10

Phạm Hoài Thương

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

11

Nguyễn Hà Khánh Vi

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

12

Đỗ Công Vinh

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

13

Lê Thị Thanh An

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

14

Nguyễn Hoàng Chương

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

15

Phạm Quốc Đại

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

16

Tống Lê Thái An

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

17

Tạ Ngọc Kim Anh

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

18

Nguyễn Thị Lan Anh

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

19

Nguyễn Thị Tú Anh

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

20

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

21

Nguyễn Khánh Chi

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

22

Nguyễn Hải Yến Chi

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

23

Điền Hải Đăng

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

24

Nguyễn Lê Ngọc Hà

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

25

Phạm Lê Tuấn Khanh

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

26

Bùi Minh Tiến

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

27

Vũ Lê Hà Trang

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

28

Dương Thị Huyền Trang

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

29

Lê Thị Thùy Trang

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

30

Nguyễn Thanh Tùng

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

31

Nguyễn Thanh Bình

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

32

Phạm Ngọc Hà

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

33

Bùi Ninh Hiếu

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

34

Bùi Trọng Kim

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

35

Nguyễn Thị Ngọc Lan

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

36

Nguyễn  Hoàng Linh

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

37

Nguyễn Khánh Linh

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

38

Nguyễn Thị Kim Ngân

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

39

Đinh Thị Bích Ngọc

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

40

Nguyễn Thành Phát

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

41

Nguyễn Tiến Phú

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

42

Tống Thị Hoàng Minh Thương

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

43

Vũ Nguyên Vinh

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

44

Bùi Nguyễn Tường Vy

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

45

Lê Yến Vy

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

 

 

 

 

 

 

( Danh sách có 45 học sinh)

  

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

Ghi chú

1

Bùi Đức Thành

2A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

2

Đinh Quốc Khiêm

2A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

3

Ninh Đức Châu

2B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

4

Vũ Văn Lâm

2B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

5

Lê văn Quân

2C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Danh sách có 5 học sinh)

 

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

Ghi chú

1

Phạm Giang Linh

2A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

2

Tạ Thị Thùy Linh

2B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

3

Đỗ Thị Thanh Nhàn

2B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

4

Ngô Hồng Quân

2B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

5

Lê Thị Thanh Tâm

2B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

6

Vũ Thành Nhân

2C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

7

Phạm Hoàng Hải

2C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

8

Vũ Ngọc Hân

2C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

9

Phạm Thị Yến Vy

2C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

10

Tạ Thị Hải Yến

2C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

( Danh sách có 10 học sinh)

 

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

Ghi chú

1

Tạ Thị Ngọc Minh

2A

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

2

Nguyễn Ngọc Diệp

2C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Danh sách có 2 học sinh)

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan