05/09/20  Tin của trường  14
Ngày 5/9/2020, trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức lễ Khai Giảng năm học mới 2020-2021
 25/07/20  Tin của trường  16
Ngày 21/7/2020, trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức cho các giáo viên liên quan đến môn Tiếng Việt lớp 1 tập huấn CTGDPT 2018.
 04/07/20  Tin của trường  31
Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Trạng Nguyên Toàn Tài trên mạng cấp quốc gia, trường Tiểu học Khánh Thượng, năm học 2019 - 2020