Tiểu phẩm Chuyện trên phố của đội tuyển Cầu vồng trong Hội thi "Búp măng xinh" trường Tiểu học Khánh Thượng - Yên Mô