GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Khánh Thượng-Yên Mô-Ninh Bình

Email :  c1khanhthuongyenmo.ninhbinh@moet.edu.vn

Điện thoại : 0948853359

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Trường: Tiểu học Khánh Thượng

 

  I/ THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG:

 - Ngày, tháng, năm thành lập trường:  8/1956

       - Quy mô trường lớp, học sinh đội ngũ khi vừa thành lập:

Tổng số học sinh khoảng 500 học sinh được chia thành các lớp (gồm có 12 lớp bình dân học vụ và 4 khối lớp, trong đó  Khối 1: 5 lớp; Khối 2: 5 lớp; Khối 3: 5 lớp; Khối 4: 2 lớp)

Đội ngũ CB, giáo viên: chỉ có 1 hiệu trưởng và khoảng 17giáo viên.

- Hiệu trưởng đầu tiên: Bùi Văn Nhạ

Quê quán: Xóm 2,  Đồng Phú, Khánh Thượng.

  • Những lần thay đổi tên trường:

+ Năm 1956 khi thành lập trường mang tên là Trường Cấp 1 Khánh Thượng

+ Năm 1976 nhập cấp I và cấp II trường mang tên: Trường Phổ thông cơ sở Khánh Thượng.

+ Từ tháng 8-1990: Sau chia tách với trường phổ thông cơ sở Khánh Thượng trường mang tên Tiểu học A Khánh Thượng.

+  Từ 8-2000 (sau khi tách xã Khánh Thượng thành xã Khánh Thượng và xã Mai Sơn) đến nay trường mang tên Tiểu học Khánh Thượng.

II/ THÔNG TIN CỤ THỂ:

1. Giai đoạn trước năm 1945 (không có)

2. Giai đoạn kháng chiến chống pháp 1945-1954 (không có)

3. Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ 1954-1975:

Năm 1956 toàn xã có 12 lớp bổ túc văn hóa cho cán bộ thanh niên, tiếp tục mở các lớp bình dân học vụ cho toàn dân theo địa bàn thôn, xóm. Lớp học lúc đó là các đình, chùa, đền, miếu (Lịch sử Đảng bộ Khánh Thượng trang 65). Tổng số học sinh khoảng 500 học sinh được chia thành các lớp (gồm có 12 lớp bình dân học vụ và 4 khối lớp, trong đó  Khối 1: 5 lớp; Khối 2: 5 lớp; Khối 3: 5 lớp; Khối 4: 2 lớp). Đội ngũ CB, giáo viên: chỉ có 1 hiệu trưởng và khoảng 17giáo viên.

Tháng 5/1958 xã Khánh Thượng cơ bản hoàn thành thanh toán nạn mù chữ (Đạt 95%) và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng khen thưởng. Trường cấp 1 đã tăng cường huy động học sinh đến lớp đảm bảo sĩ số đúng độ tuổi. Nhà trường được đầu tư các trang thiết bị, đồ dùng trực quan, thí nghiệm thực hành cho 10 lớp học(Lịch sử Đảng bộ Khánh Thượng trang 70).

Từ 1961 đến 1968 trường đã thực hiện tốt việc thu hút học sinh đúng độ tuổi trong toàn xã đi học, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên, số học sinh khá giỏi chiếm 40%, lên lớp đạt 100%, tốt nghiệp lớp 4 đạt 100%.(Lịch sử Đảng bộ Khánh Thượng trang 93).  Từ 1967 đến 1968 trường cấp 1 có 11 lớp với gần 600 học sinh. Năm 1972-1973 trường đã tăng lên 14 lớp với 730 học sinh. (Lịch sử Đảng bộ Khánh Thượng trang 98 ).  

4. Giai đoạn 1976-1982( huyện Yên Mô gồm Yên Mô và thị xã Tam Điệp hiện nay): Tháng 8/1976 trường được sát nhập trường cấp I với cấp II có tên là trường PTCS Khánh Thượng – Tam Điệp. Khi đó tổng số học sinh của trưởng 1500 học sinh/46 lớp, với hơn 70 cán bộ giáo viên. Năm 1976-1977 trường đạt tiên tiến, xã đạt phổ cấp giáo dục tiểu học( Lịch sử Đảng bộ Khánh Thượng trang 114).

5. Giai đoạn 1982-1994 (huyện Tam Điệp gồm Yên Mô cũ, một phần Yên Khánh và đã tách thị xã Tam Điệp):

Tháng 8-1990: Trường được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Khánh Thượng và được mang tên trường  Tiểu học A Khánh Thượng

Năm học 1990-1991, sau khi được tách trường có 814 học sinh với 19 lớp, tỉ lệ huy động đạt 95,7%. Chất lượng xếp loại giáo dục: giỏi 3,6%; khá 26,3%; Trung bình 57,4%; yếu 12,8%.

Đội ngũ giáo viên đạt tỉ lệ 1/1 (không có giáo viên dạy các môn chuyên)

Trong các năm học sau nhà trường luôn được phát triển cả về số lượng và chất lượng. đặc biệt nhà trường đã làm tốt công tác huy động (hàng năm tỉ lệ huy động từ 99,5% đến 100%)

6. Giai đoạn 1994 đến nay (huyện Yên Mô được tái lập):

- Tháng 6/2000 trường tiểu học Khánh Thượng được Bộ Giáo dục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Về số lượng do thực hiện DSKHHGĐ nên số lượng học sinh hàng năm giảm và ổn định dần số lớp (đặc biệt năm học 2011-2012 có 461 học sinh/16 lớp; năm học 2012-2013 có 460 học sinh/16 lớp;  năm học 2013-2014 có 452 học sinh/16 lớp); hàng năm đảm bảo tỷ lệ huy động đạt 100%, không có học sinh bỏ học.

- Chất lượng giáo dục không ngừng được tăng lên đạt thành tích đáng kể, tỉ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng, năm học 2012-2013, học sinh xếp loại học lực giỏi 47,1%,; khá 34,9%; Trung bình 18,1%, không có học sinh xếp loại Yếu. Tỉ lệ học sinh lên lớp, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%; trong các cuộc thi Học sinh Giỏi cấp huyện, tỉnh trường có 20 học sinh đạt giải.

- Về đội ngũ: Tỉ lệ giáo viên /lớp hàng năm đã đạt từ 1,4. 100% CBGV đạt chuẩn trở lên, trong đó 91,7% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Tính đến nay trong tổng số GV đã có 3 GV đạt GV giỏi cấp tỉnh (tiêu biểu đ/c Nguyễn Thị Nga đạt giải Nhì GVG cấp tỉnh năm học 2013 - 2014), có 15 GV đạt GVG cấp huyện.

- CSVC nhà trường không ngừng được củng cố, năm 2005 trường Tiểu học xã Khánh Thượng đã có 16 phòng học cao tầng. Trang thiết bị nhà trường được củng cố, trường có phòng học Ngoại ngữ đảm bảo yêu cầu cho dạy, học theo chương trình mới.

- Năm học 2017-2018: nhà trường có tổng số CBGVNV: 29 đồng chí trong đó: BGH: 2, giáo viên 24, nhân viên: 3; có tổng số 15 lớp học trong đó: 3 lớp 1, 3 lớp 2, 4 lớp 3, 3 lớp 4 và 2 lớp 5 với tổng số 490 học sinh

Ban giám hiệu Trường Tiểu Học Khánh Thượng