TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HÒA

Chiều ngày 24/1/2018 trường TH Khánh Thượng tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường với trường Tiểu học Yên Hòa

A. Thành phần:

Trường TH Yên Hòa: đồng chí Hiền - phó hiệu trưởng cùng tập thể giáo viên chủ nhiệm của nhà trường

Trường TH Khánh Thượng: BGH cùng toàn thể tập thể giáo viên nhà trường

Địa điểm: Trường TH Khánh Thượng

B. Nội dung:

1. Dự giờ

- Lớp 5A do đồng chí Hà Thị Minh Nguyệt trường Tiểu học Khánh Thượng dạy môn Toán bài Em ôn lại những gì đã học

- Lớp 5B do đồng chí trường Tiểu học Yên Hòa dạy môn Toán

2. Nhận xét rút kinh nghiệm

3. Đồng chí Đỗ Văn Chỉnh triển khai đánh giá học sinh tiểu học

Một số hình ảnh:

 

 

Bài viết liên quan