Chuyên đề liên trường năm học 2018-2019 - Dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Giáo viên tổ 4+5 của các trường Tiểu học Yên Đồng, Khánh Thượng, Yên Thái, Phạm Thận Duật, Yên Nhân, Yên Từ sinh hoạt chuyên môn tại trường Tiểu học Yên Đồng vào chiều ngày 16/1/2019

Giáo viên dạy: Vũ Văn Diễm

Lớp 5C

Môn: Khhoa học

Tên bài: Hỗn hợp

 

Bài viết liên quan