CHUYÊN ĐỀ: "Dạy tập làm văn cấp Tiểu học theo phương pháp trải nghiệm" - TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG

GV thực hiện: Hà Thị Minh Nguyệt

Môn Tiếng Việt

Tên bài: Ôn tập làm văn kể chuyện

Lớp: 5A

Ngày thực hiện 13/12/2017

Thành phần: BGH+ GV toàn trường.

Bài viết liên quan