05/04/21  Tin của trường  14
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, theo kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường, trường Tiểu học Khánh Thượng, Tiểu học Yên Thắng, Tiểu học Yên Thịnh và Tiểu học Yên Hòa tổ chức chuyên đề dạy học phương pháp Bàn tay nặn bột.  Tham dự chuyên đề có Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên tổ 4+5 của 4 trường.
 25/07/20  Tin của trường  101
Ngày 21/7/2020, trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức cho các giáo viên liên quan đến môn Tiếng Việt lớp 1 tập huấn CTGDPT 2018.