• 20181010_144851
  • 20181010_142906
  • 7
  • KG10
  • 20180905_08382132
  • KG2
  • 20180905_084432
  • Net_dep_-_cac_thi_sinh83
  • 20181010_143930
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ một vị trí quan trọng ...
Xuất phát từ ý nghĩa to lớn của AN TOÀN GIAO THÔNG đối với cuộc sống bình yên của cộng đồng và toàn xã hội. Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục luật ATGT trong nhà trường, làm chuyển biến một mức quan trọng về nhận thức và ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành LUẬT GIAO THÔNG trong giáo viên và học sinh, tạo ra một sân ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 8