• IMG201910161524135da82763986f5
 • duong_hb_8631561618
 • IMG201910161520105da827807f865
 • IMG201910161536355da827d8aa6fe
 • 20181010_144851
 • 20181010_142906
 • 7
 • KG10
 • 20180905_08382132
 • KG2
 • 20180905_084432
 • 20190418_160837
 • Net_dep_-_cac_thi_sinh83
 • 20190418_152648
 • 20181010_143930
 • IMG20191220144948_8f3a8e6f9a
Tin nổi bật
Tin nổi bật
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNGDANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 3, 4 VÀ 5 KHEN THƯỞNG  NĂM HỌC 2021 - 2022STTHọ Và TênLớp Danh hiệu khen thưởng1Lê Nguyễn Khánh Hà3AHOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN2Hoàng Ngọc Bảo Hân3AHOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN3Đỗ Nguyễn Thảo Huyền3AHOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN4Lê ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1