28/01/21  Tin tức - Sự kiện  1672
Với ngành Giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại hội thảo “Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo” cho biết, trong thời gian tới chuyển đổi số là khâu đột phá, là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trước những yêu cầu mới, ...