HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH KHÁNH THỊNH

Ngày 6/10/2020 Trường TH Khánh Thịnh tổ chức hội nghị CCVC năm học 2010-2021 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong học qua và đưa ra nghị quyết thực hiện trong năm học mới.

 

Bài viết liên quan