ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

              Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2020- 2021 của Hội đồng Đội huyện Yên Mô.

          Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Đội của liên đội trong năm học 2020- 2021, liên đội lên kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu liên đội năm học 2020- 2021

Chiều ngày 15/10 năm 2020 Liên đội trường Tiểu học Khánh Thịnh tổ chức Đại hội liên đội

Bài viết liên quan