KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THỰC HIỆN TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

TRƯỜNG TH KHÁNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

Khánh Thịnh, ngày 4 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THỰC HIỆN TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

A.  MỤC ĐÍCH:

         - Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

          - Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

* Tổng số CB - GV: 21    Nam: 5      Nữ: 16      

* Tổng số HS toàn trường: 303 – Số lớp: 10

- Khối 1: 3 lớp = 74 hs              - Khối 4: 2 lớp  = 59 hs

- Khối 2: 2 lớp = 78  hs             - Khối 5: 1 lớp   = 41 hs

- Khối 3: 2 lớp = 51 hs

1.  Thuận lợi:

 - Đối với giáo viên:

Đội ngũ giáo viên có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc, đủ GV dạy môn chuyên. Các đồng chí luôn chấp hành tốt việc thực hiện Quy chế chuyên môn, đặc biệt luôn giúp đỡ nhau trong việc đổi mới phương pháp dạy học, luôn gần gũi và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh cùng giáo dục học sinh.

- Đối với học sinh:

Các em ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, có ý thức tốt trong việc thực hiện nội quy nhà trường.

- Đối với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh:

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ đảng, Chính quyền địa phương và nhân dân trong xã trong việc xây dựng cơ sở vật chất. Nhận thức của phụ huynh HS có sự chuyển biến rõ rệt, rất quan tâm đến việc phối kết hợp giáo dục học sinh.

2. Khó khăn:

- Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, còn phó mặc cho nhà trường, dẫn đến công tác nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt cuẩ nhà trường còn khó khăn.

 - Số lượng học sinh trên lớp đông ( lớp đông nhất 41 HS), giáo viên không có nhiều thời gian để quan tâm đến từng đối tượng học sinh, công tác đổi mới phương pháp dạy học chưa thực sự có hiệu quả.

- Một bộ phận giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề.

II. NGUYÊN TẮC:

          - Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong nhà trường và sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh (gọi chung là cha mẹ học sinh) và các lực lượng ngoài nhà trường có liên quan trong các hoạt động tư vấn tâm lý học sinh.

          - Đảm bảo quyền được tham gia, tự nguyện, tự chủ, tự quyết định của học sinh và bảo mật thông tin trong các hoạt động tư vấn tâm lý theo quy định của pháp luật.

            III.  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH:

          1. Nội dung tư vấn:

          - Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi.

          - Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

          - Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.

          - Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp.

            - Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường.

          2. Hình thức thực hiện:

          - Xây dựng các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinh và bố trí thành các bài giảng riêng hoặc lồng ghép trong các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức dạy tích hợp các nội dung tư vấn tâm lý cho học sinh trong các môn học chính khóa và hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

         - Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, diễn đàn về các chủ đề liên quan đến nội dung cần tư vấn cho học sinh.

          - Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lý và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.

         - Tư vấn, tham vấn riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại phòng tư vấn; tư vấn trực tuyến qua mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, email, mạng xã hội, điện thoại và các phương tiện thông tin truyền thông khác.

          - Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh.

          3. Công tác phối hợp trong tư vấn tâm lý:

          - Phối hợp trong nhà trường: Cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường khi triển khai các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh.

          - Phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng bên ngoài:

          - Phối hợp với BĐDCMHS, các bậc phụ huynh học sinh: Thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh; nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh về đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và tác động của những thay đổi đó đối với học sinh; thường xuyên quan tâm, phát hiện và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với những biểu hiện bất thường của học sinh.

          - Phối hợp với các chuyên gia, trung tâm tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, cơ sở y tế, cơ quan tư pháp và bảo vệ pháp luật để trị liệu tâm lý, xử lý kịp thời các trường hợp học sinh cần can thiệp chuyên sâu;

          - Phối hợp với các cơ quan, tổ chức về khoa học tâm lý giáo dục, các trường sư phạm đủ điều kiện, chuyên gia, nhà khoa học nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ tư vấn tâm lý về kiến thức, kỹ năng, thái độ đúng đắn, cần thiết để thực hiện công tác tư vấn, tham vấn tâm lý trong nhà trường;

          - Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội khác để tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý;

          - Phối hợp với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có chức năng để tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý phù hợp với nhu cầu của học sinh và yêu cầu giáo dục của nhà trường.

          4. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh:

          - Thành lập Tổ Tư vấn, hỗ trợ học sinh của nhà trường; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh.

          - Tổ chức khảo sát, xây dựng dữ liệu tâm lý ban đầu đối với học sinh đầu cấp học; phân loại, theo dõi, cập nhật thường xuyên đặc điểm, diễn biến tâm lý của học sinh.

          - Sơ kết, tổng kết, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo định kỳ từng năm học.

          - Nhà trường bố trí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm để thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

          - Nhà trường bố trí góc tư vấn tâm lý riêng đảm bảo tính riêng tư, kín đáo, dễ tiếp cận và phù hợp để tổ chức hoạt động tư vấn; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, học liệu cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tư vấn.

5. Kế hoạch thực hiện :

Thời gian

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Từ 5/01/2019
đến 15/01/2019

- Ổn định nơi làm việc, chuẩn bị các điều kiện.
- Tải tài liệu chuyên môn từ Internet
- Lập kế hoạch tư vấn tâm lý đầu tháng

- Sắp xếp vị trí làm việc.

- Sưu tầm tài liệu

Từ 16/01/2019
đến 28/02/2019

- Chuyển tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ, nội dung tư vấn cho CBGV nhà trường.

- Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng học sinh và phụ huynh có nhu cầu.

- Tổ chức các chuyên đề nói chuyện tâm lý vào tiết sinh hoạt dưới cờ ngày thứ hai tuần đầu tháng.

- Phối hợp với GVCN nắm bắt danh sách học sinh thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường để theo dõi, tư vấn tâm lý của các em.

- Chọn lọc và chuyển tài liệu cho CB-VC
- Tổ tư vấn và GVCN các lớp

Từ 01/03/2019
đến 31/5/2019

- Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng học sinh và phụ huynh có nhu cầu.

- Tổ chức các chuyên đề nói chuyện tâm lý vào tiết sinh họat dưới cờ ngày thứ hai tuần đầu tháng.

- Thường xuyên chủ động tư vấn cho HS có khó khăn trong học tập, sinh hoạt.

Trực tiếp tư vấn cho các em gặp khó khăn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

BGH phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có kế hoạch chỉ đạo chỉ đạo từng khâu, từng việc; thường xuyên nắm bắt kịp thời, phối hợp với BĐDCMHS và phụ huynh học sinh để giải quyết, rút kinh nghiệm đối với các tình huống.

Trên đây là kế hoạch tổ chức công tác thực hiện của tổ tư vấn tâm lý học đường của tổ tư vấn nhà trường. Các thành viên cùng tất cả các đồng chí CBGV trong nhà trường cùng phối hợp thực hiện./.

  Khánh Thịnh, ngày 4 tháng 01 năm 2019                                                                   

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                                                                 

 

 

        Phạm Ngọc Tuân

 

Bài viết liên quan