SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN 4+5 THÁNG 4/2018

SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN 4+5

THÁNG 4/2018

Với tinh thần Đổi mới hình thức dạy học buổi 2, Ngày 11 tháng 4 năm 2018 tổ chuyên môn 4+5 trường tiểu học Khánh Thịnh đẫ thực hiện chuyên đề: Dạy ôn tập cuối năm ở buổi 2 nhằm thảo luận nâng cao hiệu quả tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh dịp cuối năm học. Tham dự buổi chuyên đề có đồng chí Phạm Ngọc Tuân – Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng tham dự có 7/7thầy cô trong tổ có mặt đông dủ. Người thực hiện chuyên đề là cô Hoàng Thị Oanh, một giáo viên có trên 30 năm công tác, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục.

          Giờ dạy đựoc diễn ra nhẹ nhàng, hiêu quả đạt tốt mục tiêu, đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Giáo viên đã khéo léo kết hợp các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp. Học sinh chủ động mạnh dạn , tự giác tích cực tham gia các họat động ôn tập tiếp thu kiến thức và thực hành tốt

Trong thảo luận chuyên đề, GV đã dánh giá cao sự thành công của tiết học và đưa ra những nhận xét và đúc rút cho mình những kiến thức, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học bổ ích và đặc biệt áp dụng cho các đối tượng học sinh yêu thích học Toán. Tổ đã thống nhất cách viết nhận xét sao cho trong mỗi lời nhận xét đó đã đánh giá đảm bảo sự chính xác kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh, đồng thời phải thể hiện được biện pháp cụ thể giúp các em vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; các biểu hiện về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; những điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho quá trình theo dõi, giáo dục đối với cá nhân, nhóm học sinh trong học tập, rèn luyện.

 

Bài viết liên quan