CHUYÊN ĐỀ: VẬN DỤNG "PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT" TRONG DẠY HỌC

SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN 4+5

THÁNG 12/2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường và kế hoạch của tổ chuyên môn 4+5. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2017, tổ chuyên môn 4+5 trường tiểu học Khánh Thịnh đã thực hiện chuyên đề: Dạy học bằng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” nhằm thảo luận nâng cao hiệu quả gảng dạy môn Khoa học và một số môn học khác. Tham dự buổi chuyên đề có đồng chí Phạm Ngọc Tuân –phó hiêu trưởng nhà trường, cùng tham dự có 7/7thầy cô trong tổ có mặt đông dủ.            Người thực hiện chuyên đề là cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, một giáo viên trẻ có nhiều kiến thức, nhịêt tình trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Giờ dạy được giáo viên, học sinh chuẩn bị chu đáo, diễn ra tự nhiên, hiệu quả. Dưới sự điều hành của đồng chí Phan Sỹ Việt-tổ trưởng, buổi sinh hoạt đã thảo luận và đưa ra những ý kiến bổ ích, giúp mỗi giáo viên hiểu sâu hơn về phương pháp và quy trình dạy hoc bằng phương pháp “ Bàn tay nặn bột”. Đồng thời qua thảo luận, giúp giáo viên hiểu rõ hơn cách đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ đối với học sinh theo 3 nội dung: Kiến thức - kỹ năng; năng lực; phẩm chất. Tổ đã thống nhất cách viết nhận xét sao cho trong mỗi lời nhận xét đó đã đánh giá đảm bảo sự chính xác kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh, đồng thời phải thể hiện được biện pháp cụ thể giúp các em vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; các biểu hiện về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; những điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho quá trình theo dõi, giáo dục đối với cá nhân, nhóm học sinh trong học tập, rèn luyện.

Sau buổi sinh hoạt chuyên môn, mỗi giáo viên đều được trang bị thêm cho mình  phương pháp giảng dạy bổ ích, t

Bài viết liên quan