CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT 1

CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

            Thực hiện Kế hoạch của tổ chuyên môn tháng 11 năm 2017 về tổ chức chuyên đề "“ TV1 – CNGD”" tổ chuyên môn 1 đã tổ chức chuyên đề vào lúc 14 giờ ngày 01 tháng 11 năm 2017 tại lớp 1C Trường Tiểu học Khánh Thịnh. Tham dự chuyên đề có sự hiện diện của Thầy Phạm Ngọc tuân - Phó Hiệu trưởng cùng với tất cả các giáo viên của tổ 1.

 

Bài viết liên quan