CHUYÊN ĐỀ MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2 NĂM HỌC 2017-2018

CHUYÊN ĐỀ MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2

NĂM HỌC 2017-2018

          Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và Kế hoạch chuyên môn tháng 3, chiều ngày 14/3/2018, Tổ chuyên môn 2+3 đã tổ chức chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, đánh giá thường xuyên học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT”. Về dự và chỉ đạo chuyên đề có đồng chí Vũ Đức Nhâm - Hiệu trưởng và đồng chí Phạm Ngọc Tuân - Hiệu phó phụ trách chuyên môn của trường đến dự và chỉ đạo.

Người thực hiện chuyên đề: đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến dạy lớp 2A.

Sau dự tiết chuyên đề tất cả các đồng chí giáo viên trong Tổ đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm theo hướng đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn.

Chuyên đề đã thành công tốt đẹp bởi những ý kiến chia sẻ rất sôi nổi và ý kiến chỉ đạo sát sao của hai đồng chí lãnh đạo nhà trường, thông qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong Tổ.

Bài viết liên quan