CHUYÊN ĐỀ “ DẠY GIÁO DỤC LỐI SỐNG LỚP 2” NĂM HỌC 2017-2018

CHUYÊN ĐỀ “ DẠY GIÁO DỤC LỐI SỐNG LỚP 2” NĂM HỌC 2017-2018         

 Dạy lối sống trước tiên là dạy học sinh làm thực, nói thực. Giáo dục lối sống ở bậc Tiểu học nhằm hình thành lối sống tiết kiệm, có trách nhiệm, biết chia sẻ, được thể hiện ra bên ngoài bằng các hành vi chuẩn mực, có văn hóa.

          Thực hiện Kế hoạch của tổ chuyên môn tháng 10 năm 2017 về tổ chức chuyên đề "Dạy giáo dục lối sống lớp 2" tổ chuyên môn 2+3 đã tổ chức chuyên đề vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại lớp 2B Trường Tiểu học Khánh Thịnh. Tham dự chuyên đề có sự hiện diện của Ông Vũ Đức Nhâm - Hiệu trưởng cùng với tất cả các giáo viên của tổ 2+3.

Bài viết liên quan