Trường Tiểu Học Khánh Dương mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường Tiểu Học Khánh Dương  mời dạy hợp đồng năm 2017-2018 

-Giáo viên Tin học có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên về song ngữ.

Liên hệ đ/c HT: Nguyễn Thị Hồng Vân.

Điên thoại : 02293869384. 

Email        : c1khanhduongyenmo.ninhbinh@moet.edu.vn

Bài viết liên quan