NGÔI TRƯỜNG CỦA EM

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH DƯƠNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tên trường: Trường Tiểu học Khánh Dương

Trụ sở:  Xã Khánh Dương - Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình;

Hộp thư điện tử (địa chỉ email): c1khanhduongyenmo.ninhbinh@moet.edu.vn

Website: http://tieuhockhanhduong.yenmo.edu.vn/

Tiểu học Khánh Dương nằm ở Xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là một xã thuộc cùng chiêm trũng, kinh tế thuần nông.

Xã Khánh Dương là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, nhân dân cần cù lao động. Mặt bằng dân trí ngày một nâng cao, tình hình chính trị, an ninh ổn định, sự nghiệp giáo dục có nhiều tiến bộ về các mặt: xây dựng cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương; của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mô. 

 Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và sự ủng hộ nhiệt tình của các Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương..

 Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học..

Trường TH Khánh Dương được công nhận lại trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia vào tháng 4/2017.

Hiện  nay đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu. Đội ngũ nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác và phong trào thi đua.

Trong mỗi năm học nhà trường tập trung vào nâng cao chất lượng Dạy - học quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.