Góp ý nội dung Giáo dục hòa nhập trong dự thảo Luật giáo dục sửa đổi.

Góp ý nội dung Giáo dục hòa nhập trong dự thảo Luật giáo dục sửa đổi.

Sáng nay, ngày 14 tháng 01 năm 2019. Tại Văn phòng Trường Tiểu học Khánh Dương đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp nội dung Giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dự thảo luật sửa đổi ( Điều 14, 62,64, 83).

Thành phần tham dự Hội nghị góp ý kiến gồm:

- Tập thể CB, GV trường TH Khánh Dương.

- Cha mẹ HS: 3 PH

 - HS: 3 em.

Sau khi nghe đồng chí Hiệu trưởng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chính sách trong  công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật đó là:

- Luôn quan tâm đến học sinh khuyết tật; huy động đủ học sinh khuyết tật học hòa nhập.

- Quan tâm, tạo điều kiện một cách tốt nhất khi trẻ KT học hòa nhập. Nhà trường động viên, hỗ trợ  HSKT kịp thời: tặng quà nhân dịp khai giảng, Tết,…ngoài ra còn ưu tiên khi có chương trình hỗ trợ của các cấp.

- Điều chỉnh chương trình, kiến thức phù hợp với trình độ của học sinh khuyết tật; phân công những giáo viên có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết dạy lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh khuyết tật theo tinh thần động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học sinh.

    Hội nghị đã đi đến thống nhất nội dung góp ý:

* Điều 14: Giáo dục hòa nhập

 - 100% cán bộ, GV, nhân viên, PH đều đồng ý với các nội dung dự thảo đã đưa ra.

- Mục 2 thêm nội dung:  Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với tất cả trẻ khuyết tật học hòa nhập.

* Điều 62: Trường lớp dành cho người khuyết tật

- 100% cán bộ, GV, nhân viên, PH đều đồng ý với các nội dung dự thảo đã đưa ra.

* Điều 64: Các cơ sở GD khác

- 100% cán bộ, GV, nhân viên, PH đều đồng ý với các nội dung dự thảo đã đưa ra.

* Điều 83: Học bổng và trợ cấp xã hội

- Ở mục 2, dòng 3 bỏ cụm từ có khó khăn về kinh tế trong ý người khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

          Hội nghị kết thúc vào buổi sáng cùng ngày.

Bài viết liên quan