TỔNG KẾT HỘI HỌC - HỘI GIẢNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG ĐỢT II

NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 năm 2017 của PGD của Phòng giáo dục và kế hoạch năm học 2017 -2018. Trường TH Khánh Dương đã lên kế hoạch, tổ chức hội học hội giảng cấp trường đợt II năm học 2017 – 2018 với kết quả tổ chức hội giảng  cấp trường đợt II năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau :

1. Tình hình tổ chức hội giảng.

- Ngay từ đầu học kì II nhà trường đã có kế hoạch hướng dẫn các tổ thực hiện việc tổ chức hội giảng.

-  Các tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên đăng ký bài dạy phù hợp với yêu cầu của đợt hội giảng.

- Đầu tư trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ hội giảng.

- Phát động phong trào Hội giảng - Hội học đợt II trong tập thể Hội đồng sư phạm và toàn thể học sinh nhà trường.

- Hội giảng đợt II đã tổ chức từ ngày 03/02/2018 đến ngày 21/3/2018.

          2. Đánh giá, kết quả Hội giảng:

          *Số lượng giáo viên  tham gia Hội giảng: 21 giáo viên đăng ký dự hội giảng, tỉ lệ  đạt 100% theo kế hoạch. Trong đó:

- Có 19/21 giờ xếp loại Tốt đạt 90,5%; 2 giờ xếp loại Khá đạt 9,5%.

- 14/ 21 giờ sử dụng công nghệ thông tin đạt 66,7%.

  - 21/21 giờ có sử dụng đồ dùng dạy học tối thiểu đạt 100%.

* Kết quả cụ thể từng GV: (xem bảng tổng hợp kết quả Hội giảng đính kèm).

Qua các tiết Hội giảng, đánh giá chung về ưu, khuyết điểm mà GV và HS thể hiện ở các tiết dạy như sau:

Ưu điểm:

          Về phía GV:

- GV có nhiều chuyển biến tích cực trong việc sử dụng ĐDDH đặc biệt là việc ƯDCNTT vào tiết dạy, trang thiết bị dạy học, ĐMPP dạy học. Xác định được mục tiêu, chuẩn KTKN ở mỗi bài học, từng đơn vị kiến thức cần cung cấp cho HS.

- Đa số các tiết dạy, việc tổ chức lớp học và hình thức tổ chức các hoạt động đã phát huy hiệu quả PPDH áp dụng một số thành tố theo mô hình trường học mới VNEN. GV có nhiều sáng tạo trong dạy học.

          - Các GV đã vận dụng tốt TT 22 trong đánh giá HS, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực của HS.

          - GV quan tâm tới mọi đối tượng học sinh, động viên, giúp đỡ HS kịp thời.

          - Tạo điều kiện cho HS được phát triển theo khả năng của mình. Động viên, khuyến khích HS đúng lúc, đúng chỗ.

          - GV có ý thức lồng ghép các nội dung giáo dục toàn diện cho HS qua từng tiết dạy khá hiệu quả.

          - Việc tổ chức cho GV dạy môn chuyên thao giảng liên trường có cơ hội được giao lưu, học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

          Về phía HS:

          -  HS chủ động, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động học tập. Biết tự tìm tòi, khám phá và tiếp nhận kiến thức một cách chủ động, hiệu quả.

          - HĐTQ phát huy tốt vai trò điều hành, khá linh hoạt trong các tình huống.

          - HS hăng hái trong tiết học, biết tự làm việc các nhân, tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ trong nhóm và trước lớp. Biết hỗ trợ, giúp đỡ bạn khi hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

          - Biết tham gia đánh giá bạn, nhóm bạn và đánh giá bản thân khá tốt. Biết vận dụng và liên hệ kiến thức vào luyện tập, thực hành....

          - Đa số các lớp, HS có ý thức trang trí lớp, bố trí không gian phù hợp, đẹp mắt…

          Tồn tại:

          - Vẫn còn một số tiết chưa quan tâm, uốn nắn cho HS kĩ năng diễn đạt, trả lời câu hỏi.

          - Phân bố thời gian các hoạt động học ở một số tiết chưa thực sự hợp lý.

          - Việc vận dụng đánh giá HS, một số GV chưa linh hoạt trong việc đánh giá về năng lực và phẩm chất của HS.

          - Còn một số HS ngồi học chưa đúng tư thế, sự chú ý trong giờ học chưa cao; chưa thật mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động.

          - Một số em chữ viết, trình bày bài làm còn chưa đẹp, hoàn thành các nhiệm vụ hơi chậm…

3. Đề xuất, kiến nghị:

- Tiếp tục duy trì hội giảng cấp trường ở những năm học tới mở rộng về quy mô và có đánh giá, động viên… kịp thời.

Tiếp tục khuyến khích tổ chức thao giảng liên trường cho GV dạy môn chuyên có cơ hội trao đổi, học hỏi giúp nâng cao nghiệp vụ.

Trên đây là báo cáo tổng kết Hội giảng cấp trường năm học 2017 -2018 của Trường Tiểu học Khánh Dương./.

Bài viết liên quan