Thăm và tặng quà cho em Vũ Minh Nhất - học sinh lớp 8C