• Thầy: ĐỖ KHÁNH DƯ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó Tự Nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0975931140
 • Cô: ĐINH THỊ THU HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó Xã Hội, Giáo Viên Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01214023455
 • Cô: LÊ THỊ XUYẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tự Nhiên, Giáo Viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0936383306
 • Cô: NGUYỄN THỊ VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Khoa Xã Hội, Giáo Viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0975255917
Tin đọc nhiều