• Thầy: DƯƠNG ĐỨC HÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0984482403
 • Cô: HOÀNG THỊ LUYẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0915924808
 • Cô: TẠ THỊ MÙI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Cô: TRẦN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Sinh Học - Kĩ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0942756306
 • Cô: TRƯƠNG THỊ THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Lịch Sử
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   02293506055
 • Thầy: PHẠM VĂN THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Thể Dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0902253019
 • Thầy: NGUYỄN VĂN NGHĨA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Thể Dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0916031458
 • Thầy: VŨ THẾ CÔNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0912868739
 • Cô: TRẦN THỊ LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0977327362
 • Cô: VŨ THỊ NGỌC ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01215303090
Tin đọc nhiều