GIỚI THIỆU CHUNG

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN THẮNG

 

Địa chỉ: Xã Yên Thắng - Yên Mô  - Ninh Bình

 

Số điện thoại: 02293869318

 

Email: c2yenthangyenmo.ninhbinh@moet.edu.vn

 

KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

* Trường trung học cơ sở Yên Thắng tiền thân là trường Phổ thông nông nghiệp Yên Thắng, được thành lập từ năm 1960.

 

- Từ năm 1980 -1990 đổi tên thành trường Phổ thông cơ sở Yên Thắng do ông Nguyễn Văn Tình làm Hiệu trưởng.

 

- Từ năm 1990 đến nay đổi tên là trường Trung học cơ sở Yên Thắng.

 

* Cùng với những bước phát triển mới của địa phương, trường THCS Yên Thắng đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành giáo dục của Huyện Yên Mô:

 

- Từng bước phấn đấu duy trì và nâng cao vững chắc chất lượng giáo dục;

 

-  Cơ sở vật chất đảm bảo, đáp ứng cho việc dạy và học;

 

-  Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn vững vàng, nhà trường có 17 giáo viên giỏi cấp Huyện và 100% giáo viên trong trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

 

-  Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm vào lớp 6 đạt 100%;

 

-  Tỉ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp 2 hệ (THCS và bổ túc THCS) hàng năm đạt bình quân trên 98%;

 

-  Hằng  năm có nhiều học sinh giỏi trong các cuộc thi cấp Huyện,  cấp Tỉnh, cấp Quốc gia.

 

KẾT QUẢ XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN

 

CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

 

1.  Lớp học:

 

- Tổng số lớp: 14 lớp/4 khối, tổng số học sinh là 421, số học sinh mỗi lớp bình quân không quá 35, đảm bảo theo quy định trong Điều lệ trường trung học.

 

2. Tổ chuyên môn.

 

a) Trường hiện có 02 tổ chuyên môn gồm: Tổ Khoa học xã hội và Tổ Khoa học Tự nhiên.

 

Tổ Khoa học xã hội: Gồm có 16 giáo viên và 01 cán bộ thư viện đảm nhiệm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc.

 

 

Tổ khoa học tự nhiên: Gồm 15 giáo viên và 01 cán bộ thiết bị đảm nhiệm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Mỹ thuật, Thể dục.

 

 

b) Hàng năm, hai tổ chuyên môn đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của tổ.

 

- Các tổ có kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức sinh hoạt đúng lịch có hiệu qủa. - Tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy ở các khối lớp, các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ. Số chuyên đề hai tổ chuyên môn thực hiện trong mỗi năm học từ 4 - 6 chuyên đề có chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của nhà trường.

 

c) Hàng năm các tổ chuyên môn đều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các giáo viên trong tổ.

 

Hiện tại tổ Khoa học Xã hội có 14 đồng chí có trình độ đại học, 02 đồng chí có trình độ cao đẳng; 01 đồng chí có trình độ Trung cấp (cán bộ thư viện); Tổ Khoa học Tự nhiên có 14 đồng chí có trình độ đại học, 01 đồng chí có trình độ cao đẳng.

 

3. Tổ văn phòng.

 

a) Có 04 nhân viên đảm nhận các công việc: Kế toán, Y tế, Văn thư và Bảo vệ.

Tổ Văn phòng đảm nhận các công việc hành chính quản trị, tổ chức hoạt động có hiệu quả.

b) Có đầy đủ hồ sơ văn phòng nhà trường và việc quản lý sử dụng hồ sơ, sổ sách nhà trường theo đúng quy định.

c) Hàng năm các nhân viên tổ văn phòng đều hoàn thành tốt nhiệm được giao,  không có nhân viên vi phạm kỷ luật.

 

 

4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong trường.

 

a) Hội đồng trường.

 

-  Thành lập theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm  2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Mô, đã được kiện toàn theo Quyết định 101/QĐ- PGD ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mô.

 

-  Hội đồng trường gồm 09 thành viên do ông Vũ Mạnh Thắng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng trường đã đi vào hoạt động và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng theo Điều lệ trường Trung học.

 

b) Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật.

 

 - Hằng năm nhà trường thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng theo đúng Điều lệ trường Trung học, có các hoạt động tích cực theo đúng Luật thi đua khen thưởng, góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời tăng cường xây dựng kỷ cương, nề nếp của nhà trường;

 

- Hội đồng kỉ luật nhà trường trong những năm gần đây nhà trường không thành lập Hội đồng kỉ luật vì không có học sinh vi phạm đến mức độ phải kỉ luật.

 

5. Các tổ chức Đảng và Đoàn thể. 

 

a)  Chi bộ Đảng: hiện nay có tỷ lệ đảng viên là 27/37 cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiếm tỷ lệ 75,68%.

 

-      Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục của ngành.

 

-      Chi bộ luôn được Đảng bộ xã Yên Thắng công nhận là Cơ sở Đảng “trong sạch vững mạnh”.

 

b) Các tổ chức Đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường.

 

* Công đoàn trường: có 37 đoàn viên.

 

Ban chấp hành Công đoàn có 3 đồng chí. Công đoàn trường được tổ chức hoạt động theo Điều lệ Công đoàn, chịu sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng. Tổ chức Công đoàn nhà trường luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên, động viên đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn nhà trường luôn đạt danh hiệu là Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

* Đội TNTP Hồ Chí Minh: Năm học 2014-2015 có 14 chi đội với 420 em đội viên.

 

Ban chỉ huy Liên đội gồm 13 thành viên do em Đinh Thị Lan (Lớp 8D) làm Liên đội trưởng. Liên đội được tổ chức và hoạt động theo đúng theo Điều lệ của Đội TNTP Hồ Chí Minh, liên tục nhiều năm liền là Liên đội vững mạnh xuất sắc được Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tặng Giấy khen.

 

* Ban đại diện cha mẹ học sinh: được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

 

Ban đại diện cha mẹ học sinh đã hoạt động rất tích cực góp phần cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt đã động viên phụ huynh học sinh đã huy động tiền và ngày công xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

Ban giám hiệu Trường THCS Yên Thắng