Saturday, 05/12/2020 - 03:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Phong

KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - Năm học 2016 – 2017

                                          KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

                                                         Năm học 2016 – 2017

Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng là 3 khâu cơ bản của công tác bồi dưỡng HSG. Để có kết quả cao nhất, không thể nói một vài kinh nghiệm. Thực tế tại trường THCS Yên Phong, yếu tố tạo nên kết quả trong năm học, đó là:

Trước hết, dạy tốt các giờ chính khóa để đảm bảo chất lượng đại trà (Dạy đủ, dạy đúng, dạy có chất lượng từng tiết học, dạy với tinh thần trách nhiệm cao nhất). Nâng chất lượng dạy buổi 2. Chọn những học sinh có tố chất, năng lực và đảm bảo đủ số lượng học sinh dự thi học sinh giỏi theo quy định cho từng môn. Đảm bảo sự kế tiếp trong bồi dưỡng để chọn lọc theo khả năng của học sinh. Học sinh theo học bồi dưỡng ở hai, ba hoặc 4 khối lớp liên tục, một số học sinh đến năm lớp 8 hoặc lớp 9 chuyển sang môn có ưu thế hơn, phải dạy đủ chương trình, đảm bảo kiến thức cơ bản cho học sinh, hạn chế số học sinh dự thi đạt điểm dưới 10 của bậc điểm 20.

Động viên đối tượng học bồi dưỡng phải có ý thức học tập, ngoan hơn, phải chịu khó, kiên trì và luôn có ý thức vươn lên để đạt thành tích cao.

Duy trì đội ngũ dạy bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng chuyên sâu. Giáo viên dạy cùng khối thống nhất chọn lựa học sinh theo khả năng của các em, thống nhất nội dung chương trình, số buổi dạy cho từng môn. Mỗi giáo viên chuyên tâm vào một môn và đảm nhiệm các nội dung thi liền kề (bồi dưỡng thi HSG văn hóa môn Toán, đồng thời bồi dưỡng thi giải toán trên mạng internet bằng tiếng Việt, tiến tới giải toán bằng tiếng Anh. Bồi dưỡng thi HSG tiếng Anh văn hóa đồng thời bồi dưỡng thi tiếng Anh trên mạng internet; …. ).

Thời gian dạy mỗi môn từ 20-25 buổi tính đến trước khi thi cấp huyện. Học sinh được chọn tập huấn thi cấp tỉnh, thầy cô tiếp tục hỗ trợ cho các em. Thời gian bồi dưỡng thực hiện vào các buổi chiều, xếp xen lịch dạy học thêm, không để học sinh mất quyền lợi về học thêm; đồng thời, đảm bảo thời lượng phù hợp cho từng môn thi.

Chuẩn bị một phần ngân sách và huy động các nguồn ngoài ngân sách để đảm bảo hỗ trợ cho người dạy (năm học 2016-2017 duy trì mức hỗ trợ 100.00,đ/buổi). Động viên, khen thưởng thầy cô và học sinh đạt kết quả cao kịp thời bằng các nguồn kinh phí khác nhau, kể cả nguồn xã hội hóa.

Chỉ tiêu chung: Phấn đấu có học sinh thi đủ các nội dung (bắt buộc và phòng trào).

Chỉ tiêu giải: Học sinh giỏi cấp Huyện: Thi các môn văn hóa đoạt 28-30 giải; các môn phong trào đoạt 12-15 giải. Cấp Tỉnh: Các môn văn hóa: 01 giải, các môn phong trào: 3-4 giải.

I. Thi học sinh giỏi cấp Huyện.

1. Năm học 2016-2017 có nhiều dấu ấn:

2.1 Học sinh tham dự nhiều nội dung thi nhất:

Khối 6 có 16 học sinh, 26 lượt dự thi 7 nội dung; Khối 7 có 12 học sinh với 22 lượt dự thi ở 7 nội dung; Khối 8 có 24 học sinh với 51 lượt dự thi 12 nội dung; Khối 9 có 20 học sinh với 37 lượt dự thi ở 11 nội dung. Tổng 38 nội dung thi

2.2 Năm học có nhiều HS bồi dưỡng (75 em) và có số dự thi cao nhất 136 lượt.

Dự thi 7 nội dung có 02 em: Vũ Ngọc Mai, Phạm An Đức Vinh, lớp 8A. 

Dự thi 6 nội dung có 01 em: Phạm Thu Trang, lớp 8A. 

Dự thi 5 nội dung có 01 em: Phạm Ánh Dương, lớp 8A.

Dự thi 4 nội dung có 04 em: Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Giang Huy, lớp 9A; em Đỗ Thị Trang, lớp 7A và em Nguyễn Ngọc Dung, lớp 6A.

Dự thi 3 nội dung có 04 em: Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Thanh Chúc, Đinh Thị Mỹ Duyên, lớp 9A và em Hoàng Hồng Nhung, lớp 7A. Dự thi 02 nội dung có 22 em; 37 em dự thi 01 nội dung.

2.3 Có môn học lần đầu có học sinh dự thi cấp huyện đã có giải:

Môn Tin học lớp 9, có 05 em dự thi, 03 em đoạt giải Ba.

Môn giải toán bằng tiếng Anh trên internet lớp 6,7,8 có 05 giải (02 Nhì và 03 giải Ba); Môn Vật lý trên internet lớp 6,7,8,9 đoạt 09 giải (01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 02 giải ba và 02 giải Khuyến khích.

2.4 Môn học đầu tiên có học sinh đoạt giải kể từ năm học 2009-2010 đến nay. môn Hóa học lớp 8 có 4 em dự thi, 02 em đoạt giải Khuyến khích;

2.5 Môn thi trên internet lần đầu tiên có HS dự thi quốc gia và đoạt giải Ba, môn Vật lý 9;

2.6  Môn học 10 năm học không có học sinh dự thi cấp huyện: Toán lớp 9;

2.7 Là năm có số học sinh đoạt giải HSG Huyện nhiều nhất.

Trong 5 năm học qua, đã có 173 học sinh đoạt giải HSG cấp huyện; trong đó có 06 giải Nhất; 24 giải Nhì, 58 giải Ba và 85 giải Khuyến khích. Năm học 2016-2017 có 63 giải (03 giải Nhất, 13 giải Nhì, 23 giải Ba và 24 giải Khuyến khích. Đồng thời có số giải chính thức cao nhất trong 10 năm qua (39/63, đạt 61,9%).

2. Số học sinh đoạt giải học sinh Giỏi cấp huyện năm học 2016 – 2017 vượt chỉ tiêu.

Chỉ tiêu đề ra đầu năm học bao gồm: Tham dự 29 nội dung cấp huyện, tổng số giải 50, trong đó giải Nhất: 0; giải Nhì: 03; giải Ba: 17 và giải Khuyến khích 30.

Do có thêm các nội dung thi Vật lý và giải toán bằng tiếng Anh trên internet, trường có thêm 07 nội dung dự thi; nâng tổng số nội dung dự thi cấp huyện lên con số 36.

Với 38 nội dung thi, 133 lượt học sinh dự thi, năm học 2016-2017, trường THCS Yên Phong đoạt 63 giải HSG cấp huyện, trong đó: 03 giải Nhất; 13 giải Nhì; 23 giải Ba và 24 giải Khuyến khích.

3. Năm học hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về giải HSG cấp Huyện.

3.1 Chỉ tiêu giáo viên đăng ký và kết quả đạt được

Loại giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

Cộng

Ghi chú

Chỉ tiêu đầu năm

0

3

17

30

50

 

Kết quả đạt được

3

13

23

24

63

 

KQ so với chỉ tiêu

3

10

6

-6

13

 

3.2 Chỉ tiêu theo Kế hoạch của trường

Nội dung thi

Cấp Huyện

Cấp Tỉnh

Chỉ

tiêu

Kết quả

Chỉ

tiêu

Kết quả

Nhất

Nhì

Ba

KK

Số giải

Tỉ lệ

Số giải

Tỉ lệ

Văn hóa

30

1

4

15

16

36

120,0

1

1

100,0

Phong trào

20

2

9

8

8

27

135,0

4

5

125,0

Cộng

50

3

13

23

24

63

126,0

5

6

120,0

II. Thi học sinh giỏi cấp Tỉnh

- Thi HSG văn hóa: Số môn văn hóa thi theo quy định gồm 08 môn bắt buộc, gồm Văn, Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa và 01 môn tự nguyện (Tin học). Năm học 2016-2017, trường THCS Yên Phong dự thi 6 môn bắt buộc: Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa và 01 môn tự nguyện (Tin học); Tin học là môn lần đầu dự thi cấp tỉnh, làm tiền đề cho các năm tiếp theo.

- Môn Toán, đã ít nhất đã hơn 5 năm không có học sinh dự thi cấp huyện. Môn tiếng Anh, lần đầu tiên sau 3 năm, không có học sinh đoạt giải cấp huyện. Năm học 2013-2014: 02 giải Nhì, 01 giải KK; năm học 2014-2015: 01 giải KK; năm học 2015-2016: 01 giải KK;

Nhà trường có 09 học sinh tập huấn tại huyện chuẩn bị dự thi cấp tỉnh: Nguyễn Quốc Khánh, Lê Văn Hưng, Phạm Hồng Linh, môn Vật lý; Trần Thị Chi, Nguyễn Thị Hải Yến, môn Lịch sử; Trần Thị Trinh, môn Địa lý; Nguyễn Thanh Chúc, Đinh Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Giang Huy, môn Tin học;

06 học sinh dự thi chính thức HSG cấp Tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Lê Văn Hưng, môn Vật lý; Trần Thị Trinh, môn Địa lý; Nguyễn Thanh Chúc, Đinh Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Giang Huy, môn Tin học; Tuy số dự thi đông, nhưng chỉ có Em Trần Thị Trinh đoạt giải Ba.

- Thi HSG cấp tỉnh các môn phòng trào: Trường có học sinh dự thi 03 nội dung (Giải toán bằng tiếng Việt, giải toán bằng  tiếng Anh và môn Vật lý). Có 08 học sinh dự thi, 05 học sinh đoạt giải. Đó là: Môn Toán internet tiếng Việt, 01 giải KK: Phạm An Đức Vinh, lớp 8A. Môn Vật lý internet, đoạt 04 giải. Nguyễn Ngọc Dung, lớp 6A, giải Ba; Lê Mai Linh, lớp 7A, giải KK; Phạm Ánh Dương, lớp 8A, giải Nhì; Nguyễn Quốc Khánh, lớp 9A, giải Nhì

III. Chất lượng các môn thi.

Môn giải toán bằng tiếng Việt trên internet, có 08 học sinh dự thi cấp huyện, đoạt 06 giải (01 giải Nhì, 03 giải Ba và 02 giải KK).

Môn giải toán bằng tiếng Anh trên internet lần đầu có 12 học sinh dự thi cấp huyện, đoạt 05 giải (02 giải Nhì, 03 giải Ba).

Môn Olympic tiếng Anht có 19 học sinh dự thi cấp huyện, đoạt 07 giải (01 Nhất; 02 giải Nhì, và 04 KK).

Đặc biệt, môn vật lý có thành tích nổi trội: Thi HSG cấp Huyện Vật lý 9, có 04 em dự thi, đoạt 03 giải (02 Nhì và 01KK); Thi vật lý internet cấp huyện, có 13 HS dự thi, đoạt 09 giải, trong đó giải Nhất: 01; giải Nhì: 04; giải Ba: 02 và giải KK: 02). Thi cấp Tỉnh, đoạt 04 giải: HSG lý 9 đoạt 01 giải Ba; Giải thi vật lý internet: 02 Nhì; 01 Ba và 01 KK. Đặc biệt có 01 học sinh, lần đầu dự thi vật lý internet cấp Quốc gia và đoạt Huy chương Đồng

IV. Những học sinh đoạt tiêu biểu, đoạt nhiều giải cấp Huyện và cấp Tỉnh:

1. Trần Thị Chi, lớp 9A. Dự thi 02 môn HSG cấp Huyện, đoạt 02 giải: KK (Văn); KK (Sử).

2. Trần Thị Trinh, lớp 9A. Học sinh giỏi môn Địa. Đoạt giải Ba cấp  Huyện; Giải  Ba cấp Tỉnh. Là HS duy nhất đoạt giải HSG môn văn hóa cấp Tỉnh của trường.

3. Phạm Ánh Dương, lớp 8A. Dự thi 05 nội dung, đoạt 02 giải cấp Huyện:  Giải  KK (Olympic tiếng Anh trên internet), Giải Nhì Lý 8 Internet và 01 giải Nhì cấp Tỉnh môn Lý 8 internet.

4. Phạm An Đức Vinh, lớp 8A. Thi 07 nội dung, đoạt 06 giải cấp Huyện (02 Nhì, 03 giả ba và 01 KK): Toán mạng TV: Giải Nhì; Toán Casio: Giải Nhì; Toán mạng TA: Giải Ba; Lý internet: Giải Ba; Toán Tuổi thơ: Giải Ba; Toán HSG: Giải KK. Phạm An Đức Vinh là HS 2 năm liền đoạt giải cấp Tỉnh trên internet về môn Toán.

5. Lê Mai Linh, lớp 7A. Thi 02 nội dung, đoạt 02 giải: Nhất Lý 7 internet cấp Huyện; Giải KK Lý 7 internet cấp Tỉnh.

6. Nguyễn Ngọc Dung, lớp 6A. Là học sinh lớp đầu cấp, dự thi 04 nội dung, đoạt 03 giải cấp Huyện (giải Ba Toán 6 internet bằng tiếng Việt; giải Ba Toán 6 internet bằng tiếng Anh; giải Nhì Lý internet và giải Ba cấp Tỉnh môn Vật lý 6 trên internet .

7. Đặc biệt, em Nguyễn Quốc Khánh, lớp 9A: Thi 03 nội dung cấp Huyện, đoạt 03 giải: KK môn Vật lý 9; KK Olympic tiếng Anh 9; giải Nhì môn Vật lý Internet; Dự thi cấp Tỉnh, đoạt giải Nhì môn Vật lý 9 trên Internet. Nguyễn Quốc Khánh là học sinh đầu tiên của trường THCS Yên Phong dự thi trên internet cấp Quốc gia và đoạt Huy chương Đồng, là 1 trong 02 trường THCS có giải Quốc gia.

----------------------------------------

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 12 : 91
Năm 2020 : 2.966