100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100%  nhân viên nuôi có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Đội ngũ giáo viên ược tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Các lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 1 lớp 10 cháu với 1 cô/ lớp

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 3 lớp (20 -25 cháu/lớp) với 6 cô giáo.

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 2 lớp (30 - 40 cháu/lớp ) với 4 cô giáo.

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 3 lớp (20 - 35 cháu/lớp) với 6 cô giáo.

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 3lớp (30 - 38 cháu/lớp) với 6 cô giáo.