Trường mầm non Yên Mỹ với 2 khu.

     + Khu trung tâm 

     + Khu xóm 2