GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Yên Mỹ-Yên Mô-Ninh Bình

Email:  c0yenmy.yenmo.ninhbinh@moet.edu.vn

Điện thoại: 02293835337

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, một nhà giáo ưu tú. Là những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần số 07 của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.
5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với tình hình địa phương; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học được nâng cao.
- Tổ chức học bán trú hai buổi/ngày với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học, các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên....
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: hội thi thể dục thể thao, hội xuân yêu thương, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh với các lớp trong nhà trường.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 

Ban giám hiệu Trường Mầm Non Yên Mỹ