Thursday, 21/06/2018 - 00:29|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
Về việc Tăng cường công tác đảm bảo ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Ninh Bình năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tham dự chuyên đề môn tiếng Anh cấp THCS
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc trả lời đề nghị cấp phép hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng sống
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực