Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc triệu tập giáo viên tham gia tổ chức biên soạn câu hỏi thô đợt 2 tại Hà Nội - Kỳ thi THPT quốc gia
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luạt trong nhà trường giai đoạn năm 2017-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc đăng ký danh sách cán bộ đi bồi dưỡng tại Học viện QLGD
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website