Thursday, 21/06/2018 - 00:29|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc triệu tập giáo viên tham gia tổ chức biên soạn câu hỏi thô đợt 2 tại Hà Nội - Kỳ thi THPT quốc gia
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ và danh sách cán bộ, công chức, viên chức đang đi học
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Đoàn Kiểm tra đánh giá và đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực