Monday, 24/09/2018 - 16:33|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luạt trong nhà trường giai đoạn năm 2017-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc triệu tập giáo viên tham gia tổ chức biên soạn câu hỏi thô đợt 2 tại Hà Nội - Kỳ thi THPT quốc gia
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Đoàn Kiểm tra đánh giá và đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực