$result;}} ?> Về việc dừng hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ
Sunday, 22/07/2018 - 19:27|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
13/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/04/2018
Ngày hiệu lực:
12/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực