Monday, 24/09/2018 - 15:57|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài NSNN tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Số 285/TB-SGDĐT
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc trả lời đề nghị cấp phép hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng sống
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi, học viên giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực