Friday, 25/05/2018 - 23:50|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
Quyết định ban hành Lịch trình hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
01/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch duyệt nội dung, chương trình Đại hội Công đoàn cơ sở các đơn vị
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v phân bổ Đại biểu Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục khoái XVI, nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày ban hành:
18/08/2017
Ngày hiệu lực:
18/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 -2022
Ngày ban hành:
17/08/2017
Ngày hiệu lực:
17/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực