Văn bản liên quan
Thông báo kiểm tra công đoàn cơ sở tháng 12/2017
Ngày ban hành:
01/12/2017
Ngày hiệu lực:
01/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Bổ sung thông tin bài dự thi Cuộc thi viết "Tấm gương Nhà giáo Việt Nam", năm 2017
Ngày ban hành:
30/10/2017
Ngày hiệu lực:
30/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cơ sỏ
Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo số liệu tập huấn cán bộ Công đoàn sau Đai Hội
Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
24/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website