Văn bản liên quan
về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC
Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v đóng 2% Kinh phí công đoàn
Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Thống kê đời sống, việc làm, thu nhập và thực hiện chế độ chính sách trong CBNGNLĐ năm 2017
Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động và luật BHXH
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
05/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website