Tuesday, 16/10/2018 - 20:54|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
V/v hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam
Ngày ban hành:
07/12/2017
Ngày hiệu lực:
07/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
07/12/2017
Ngày hiệu lực:
07/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Ngày ban hành:
07/12/2017
Ngày hiệu lực:
07/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kiểm tra công đoàn cơ sở tháng 12/2017
Ngày ban hành:
01/12/2017
Ngày hiệu lực:
01/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực