Văn bản liên quan
V/v phân bổ Đại biểu Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục khoái XVI, nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày ban hành:
18/08/2017
Ngày hiệu lực:
18/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 -2022
Ngày ban hành:
17/08/2017
Ngày hiệu lực:
17/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
15/08/2017
Ngày hiệu lực:
15/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
15/08/2017
Ngày hiệu lực:
15/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website