Thursday, 22/02/2018 - 07:59|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
V/v Đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
19/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình công tác UBKT năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
15/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/vTuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành Lịch trình hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
01/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực