Monday, 24/09/2018 - 16:33|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc Tập  huấn đổi mới công tác quản lý GDHN TKT cấp tiểu học

Ngày ban hành:
21/12/2017
Ngày hiệu lực:
21/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc khen thưởng giáo viên đạt giải tại cuộc thiDạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cấp quốc gia năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực