Thứ Hai, ngày 13/6/2022

- Chấm thi TS lớp 10 THPT năm học 2022-2023 theo KH

- Duyệt thông tin xét tốt nghiệp trên Hệ thống quản lý thi

- Xây dựng dự thảo mẫu KH giáo dục của nhà trường, KH tổ nhóm, KH dạy học và KH bài dạy của GV để chuẩn bị tập huấn cho CBQL, GV cấp THCS, THPT trước khi vào năm học mới (từ 13-19/6)

- Bồi dưỡng môn Tiếng Việt, Toán lớp 3 (Bộ sách Cánh Diều)

Thứ Ba ngày 14/6/2022

- Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ Tư, ngày 15/6/2022

Tiếp tục chấm thi TS lớp 10 THPT theo lịch

Thứ Năm, ngày 16/6/2022

Tiếp tục chấm thi TS lớp 10 THPT theo lịch

Thứ Sáu, ngày 17/6/2022

- Họp giao ban tuần (B202)

Thứ Bảy, ngày 18/6/2022

Tiếp tục chấm thi TS lớp 10 THPT năm học 2022-2023 theo KH

Chủ nhật, ngày 19/6/2022

Tiếp tục chấm thi TS lớp 10 THPT năm học 2022-2023 theo KH