Thứ Hai, ngày 23/5/2022

- Họp Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2022

- Khảo sát chính thức các trường MN Ninh Xuân huyện Hoa Lư; MN Khánh Cường huyện Yên Khánh

- Xét công nhận TN THCS năm học 2021-2022 (23-24/5)

- Thanh tra công tác xét công nhận TN THCS năm học 2021-2022 (23-24/5)

- Kiểm tra chéo thông tin ĐKDT, Kỳ thi TN THPT năm học 2022 (từ 23-25/5)

- Tiếp tục duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc Sở (từ 23-30/5)

Thứ Ba, ngày 24/5/2022

- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội đồng ra đề thi và in sao đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (từ 24-26/5)

- Khảo sát chính thức các trường MN Hoa Hồng huyện Yên Khánh; MN Lai Thành huyện Kim Sơn

Thứ Tư, ngày 25/5/2022

- Thanh tra công tác chuẩn bị thi TS lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (25-31/5)

- Tham dự thi đấu môn Cầu lông, Bóng bàn tại ĐH TDTT tỉnh NB lần thứ VII năm 2022 (từ 25-27/5)

- Khảo sát chính thức các trường MN Khánh Dương huyện Yên Mô; MN Thượng Kiệm huyện Kim Sơn.

Thứ Năm, ngày 26/5/2022

- Thu nhận tờ trình đặt điểm thi, thí sinh đề nghị miễn thi; thí sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ Sáu, ngày 27/5/2022

- Họp giao ban tuần (B202)

Thứ Bảy, ngày 28/5/2022

- Hội đồng ra đề thi và in sao đề thi, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Chủ nhật, ngày 29/5/2022

Trực thi