Thứ Hai, ngày 12/3/2018 

Thứ Ba, ngày 13/3/2018 

- 8h: Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 (HTT5)

- Giám đốc Sở Tiếp công dân

- Làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước (từ 13-22/3)

Thứ Tư, ngày 14/3/2018

- Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (HTT5)

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh

- Hội nghị góp ý dự thảo chương trình GDPT một số môn học tiểu học

- Sáng: Chuyên đề môn Hóa học THPT (THPT Yên Khánh B)

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II GDPT, GDTX (từ 15-16/3)

Thứ Năm, ngày 15/3/2018

- 8h: Hội nghị góp ý dự thảo chương trình GDPT các môn học và hoạt động giáo dục cấp trung học (HTT5)

- Chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh (từ 15-17/3)

Thứ Sáu, ngày 16/32018

- Hội nghị góp ý dự thảo chương trình GDPT một số môn học tiểu học

- Kiểm tra chuyên đề ôn thi THPT QG tại một số đơn vị

- Họp lãnh đạo Sở (B202)

Thứ Bảy, ngày 17/3/2018

Đánh giá quốc tế về giáo viên và hiệu trưởng (TALIS) năm 2018 đối với trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu

Chủ Nhật, ngày 18/3/2018

Nghỉ