Tuesday, 25/09/2018 - 17:35|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Về việc phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"
Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
24/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo số II Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần thứ 26
Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
24/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị hỗ trợ truyền thông Cuộc thi "Sáng tạo Xã hội 2017"
Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
11/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hội thảo khoa học
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư chúc mừng của Chủ tịch nước
Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
01/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc giới thiệu một số bộ sách tiếng Anh
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
09/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
08/08/2017
Ngày hiệu lực:
08/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc kiểm tra CNL trường tiểu học Gia Thanh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2
Ngày ban hành:
25/07/2017
Ngày hiệu lực:
25/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực