Học để tự khẳng định mình !

Giới thiệu
Hoạt động
Thông báo
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Năm 2022 : 3.607
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tam Điệp với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực nói chung như: dạy văn hóa cấp THPT; Liên kết đào tạo Trung cấp nghề cho học sinh cấp THPT và đào tạo nghề chất lượng cao cho lao động nông thôn... góp phần cùng hệ thống giáo dục tỉnh nhà và địa phương xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng với nhu cầu ngày càng phát triển và hội nhập của đất nước. 

Thông báo
Thời tiết Hà Nội
Tra cứu

Bản quyền © Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tam Điệp