Học để tự khẳng định mình !

Thông báo
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 1
Năm 2018 : 933
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tam Điệp là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Lịch từ 31.5 đến 1.8 (26/06/2018)

Học sinh nghỉ hè đến 1.8

Các lớp trực tuần theo lịch đã phân công

Giáo viên thực hiện các công việc đã phân theo tổ nhóm

Họp, giao ban khi được triệu tập

Sự Kiện
Tra cứu

Bản quyền © Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tam Điệp