Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nho Quan

Ban lãnh đạo
 • Dương Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Bùi Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Bùi Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trung tâm GDTX Nho Quan