A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân , Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

Ngày 30/12/2019, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đã có Công văn số 1800/SGDĐT-VP về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 gửi Các phòng của Sở; Các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; Thường trực Công đoàn giáo dục tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Trường Chính trị tỉnh; Trường Đại học Hoa Lư.

 

Căn cứ Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 15 năm 2020; Công văn số 615/UBND-VP6 ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020.

Ngày 30/12/2019, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đã có Công văn số 1800/SGDĐT-VP về việc  triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, gửi Các phòng của Sở; Các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; Thường trực Công đoàn giáo dục tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Trường Chính trị tỉnh; Trường Đại học Hoa Lư.

Trong đó, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện tốt một số nội dung chính như sau:

1. Tổ chức triển khai phổ biến nội dung Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT và Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ GD&ĐT đến toàn thể nhà giáo, công chức, viên chức (kể cả các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu) để nghiên cứu, nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và tham gia xét chọn.

2. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo quy định tại Nghị định 27/2015/NĐ-CP Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT.

3. Quy trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 phải đảm bảo nguyên tắc: công khai, khách quan, phát huy tinh thần dân chủ của công chức, viên chức, giáo viên trong việc giới thiệu, xét tặng danh hiệu vinh dự nhà giáo.

4. Một số lưu ý về hồ sơ

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trách nhiệm khai đủ thông tin theo Mẫu số 01, Phụ lục II ban hành theo Nghị định 27/2015/NĐ-CP, số liệu phải chính xác, ngắn gọn.

- Hồ sơ cá nhân không đóng quyển và xếp theo thứ tự quy định tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định 27/2015/NĐ-CP, gồm bản khai thành tích cá nhân và các tài liệu minh chứng kèm theo. Các tài liệu chứng minh thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp GD&ĐT gồm bản sao: Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT; danh mục bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Nghị định 27/2015/NĐ-CP.

- Hồ sơ Hội đồng cấp dưới gửi Hội đồng cấp trên xếp theo thứ tự quy định tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định 27/2015/NĐ-CP, đồng thời gửi kèm 01 USB có nội dung được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word bộ gõ Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

- Hồ sơ và biên bản kiểm phiếu viết trên mẫu in sẵn, không tẩy xoá. Các hồ sơ của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT và của Hội đồng được cho vào các bì riêng.

Những hồ sơ của cá nhân, đơn vị chưa đầy đủ theo quy định sẽ không được chấp nhận.

5. Thời gian nộp hồ sơ

- Hội đồng cơ sở: Các trường các Mầm non, các trường Tiểu học, các trường Trung học cơ sở, cơ quan Phòng GD&ĐT gửi về Hội đồng cấp huyện trước ngày 30/01/2020; Các phòng của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, của Hội đồng cơ sở ở các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã  hội gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT trước ngày 30/01/2020.

- Hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Hội đồng cấp huyện, của các trường trực thuộc UBND tỉnh gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 10/02/2020 để Sở GD&ĐT tổng hợp trình UBND tỉnh.

Các sở, huyện, trường trực thuộc UBND tỉnh có cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lập danh sách 01 đồng chí lãnh đạo đơn vị đại diện tham gia Hội đồng xét tặng cấp tỉnh và Hội đồng Sở GD&ĐT, gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 30/01/2020.

Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan và đúng tiến độ thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Sở GD&ĐT qua số điện thoại: 098 999 4789 hoặc qua hộp thư điện tử phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn để tiếp thu ý kiến và giải đáp.

(Gửi kèm bản sao Nghị định 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT của Bộ GD&ĐT và Công văn số 615/UBND-VP6 của UBND tỉnh Ninh Bình)./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua website của Sở GD&ĐT);

- Đ/c Tống Quang Thìn,  Phó chủ tịch UBND tỉnh;       

- VP6, VP7 - UBND tỉnh;                                

- UBND các huyện, thành phố;     

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, VP. THI/15.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Văn Kiểm

 

 

Ghi chú: Các văn bản có chữ ký điện tử đã gửi qua hệ thống quản lý văn bản của các đơn vị liên quan./.

 

1. Nội dung Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT: Tải về tại đây.

 

2. Nội dung Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020: Tải về tại đây.

 

3. Nội dung Công văn số 615/UBND-VP6 ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020: Tải về tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website