Trao giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật

Trao giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật

Quỹ Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ 18 cho tiến sĩ sử học có Luận án đạt xuất sắc trong năm 2017 đồng thời trao giải thưởng khuyến học...
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website