A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thông tin Giáo dục về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Thời gian qua, dư luận xã hội phản ánh tình trạng một số sách giáo khoa (SGK) phổ thông do có in phần bài tập và học sinh làm bài tập trực tiếp trong sách dẫn tới việc chỉ dùng được một lần, gây lãng phí. Để chấn chỉnh vấn đề này, ngày 24/9/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Chính phủ đã giao cho Bộ GD&ĐT xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn SGK để thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm học 2002-2003. Khi biên soạn SGK, các tác giả đã thiết kế một số bảng số liệu để trống nhằm hướng dẫn học sinh tiến hành các thí nghiệm; xây dựng hệ thống bài tập đa dạng về hình thức (tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, nối đôi) nhằm rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy phù hợp với từng nội dung kiến thức, hướng dẫn học sinh tự học, đồng thời giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập khác nhau trong kiểm tra, đánh giá theo xu thế chung của các nước trên thế giới

Đ học sinh không viết vào SGK trong quá trình thực hiện các hoạt động học, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục ph thông và giáo viên hướng dn học sinh s dụng sách giáo khoa, nhắc nhở học sinh có ý thức giữ gìn, không được viết, vẽ vào sách đ sử dụng SGK được lâu bn. Tuy nhiên, việc sử dụng lại SGK hiện mới đạt khoảng 35%. Để nâng cao hiệu quả sử dụng SGK, tăng tỉ lệ SGK được sử dụng lại nhiều lần, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu:

Giám đốc các sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông địa phương chỉ đạo giáo viên tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn tại Công văn số 6176/TH ngày 19/7/2002, Công văn số 7590/GDTH ngày 27/8/2004, Công văn s 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 của Bộ GD&ĐT; tổ chức quán triệt đến tng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn, bảo quản SGK để sử dụng và s dụng lại lâu bền; hướng dẫn học sinh nghiên cứu SGK để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, v vào SGK.

Tăng cường kim tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày  07/7/2014 của B trưởng Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và s dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục ph thông và giáo dục thường xuyên, khiến cho học sinh phải mua quá nhiu xut bản phm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng SGK và xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục ph thông; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thm quyền xử lý vi phạm.

Tổng Giám đốc Nhà xuất bn Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát, đánh giá cụ th việc in n, phát hành SGK hiện hành đ có phương án chỉnh sửa bản thảo SGK nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào SGK trong quá trình học tập; báo cáo Bộ GD&ĐT về kết quả rà soát, đánh giá và phương án chỉnh sửa bản thảo SGK trước khi tái bản.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiu học và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ GD&ĐT chủ động nắm tình hình và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở các địa phương. Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT hướng dn, chỉ đạo thanh tra giáo dục các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị này.

 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website